1
1147

Có phải là thẻ nhớ CFcó thể đạt dung lượng 144 triệu GB (144 PB) không ?

Tôi được biết Thẻ nhớ CompactFlash (CF) thế hệ mới có thể đạt dung lượng 144 triệu GB (144 PB) thông qua trang vWeb sau :