Fujifilm trình làng... loa “dẻo”

Chiếc loa với khả năng bẻ cong này tiếp tục là một bước tiến công nghệ nữa tạo nên miếng ghép về chiếc smartphone "dẻo" trong tương lai.