Top 10 TV 3D tốt nhất 2012

9/10 model trong danh sách thuộc về các model sử dụng công nghệ màn hình LED, Panasonic VT50 là đại diện duy nhất sử dụng công nghệ Plasma.

Blu-ray sẽ “chết” chỉ sau 4 năm nữa

Sau HD DVD, định dạng đĩa quang Blu-ray sẽ nhanh chóng bị khai tử trong những năm tới và bị thay thế bởi các dịch vụ số đang bùng nổ trên Internet.