Top 10 TV 3D tốt nhất 2012

9/10 model trong danh sách thuộc về các model sử dụng công nghệ màn hình LED, Panasonic VT50 là đại diện duy nhất sử dụng công nghệ Plasma.