Lâu lâu cũng ghé thongtincongnghe đọc tin, gần đây chắc là mới nâng cấp hay sao ấy. Hay thì chưa biết nhưng có một cái dở đó là khi chuyên trang chưa đọc nội dung đã bắt comment rùi :). Đây là 1 bug của ckeditor, cái này phiên bản cũ fckeditor cũng bị. Nếu bạn để ý, bất cứ trang nào có nhúng cái editor này đều bị lỗi này. Nó nhảy và focus vào thằng editor này.

 

Sau đây là nguyên nhân, và quan trọng hơn là cách khác phục.

- khi tạo 1 thể hiện của ckeditor thường thì bạn sẽ tạo 1 textarea sau đó dùng api của nó để replace. Lỗi này sảy ra khi bạn truyền một nội dung rỗng cho thằng textarea. Và khi replace textarea này editor sẽ tự động focus. Cái này thì không hiểu nguyên nhân sâu xa, vì cũng chẳng rảnh hơi mà ngồi dò code nó cả. Quan trọng là khắc phục nó thế nào thôi :)).

- Từ nguyên nhân => cách khắc phục vô cùng đơn giản là, đùng bao giờ chuyển nội dung rỗng cho thằng editor này :). Vậy thay vì <textarea id='editor'></textarea> hãy thêm một khoảng trắng cho nội dung <textarea id='editor'> </textarea>. Hay nếu bạn dùng api không thông qua textarea thì cũng nên truyền 1 khoảng trắng vào nội dung của nó.

Lỗi này tuy không nghiêm trọng nhưng nếu không khác phục thì thongtincongnghe sẽ bị mất khách đây. Vì nó gây khó chịu cho người đọc tin. mà đã khó chịu thì bạn biết rồi đấy.

Bản thân tui cũng bị dích lỗi này, và sau 1 buổi mày mò thì cũng tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Share cho bạn để giúp xây dụng ttcn ngày một lớn mạnh :)

Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Cảm ơn bạn. Cũng có vài thành viên thắc mắc, và câu hỏi cũng đã được đặt ra. Để mình theo hướng đó giải quyết. Thông tin sẽ được cập nhật ở bài đó.