TTCN vừa ra mắt tính năng mới: khi ban đọc đến cuối bài, một khung "Có thể bạn quan tâm" sẽ hiện ra, giới thiệu bài viết mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích đọc.

Ảnh

Bạn có thể bấm vào nút "X" để đóng lại hoặc quay ngược lên đầu trang để tạm ẩn khung này đi.

Rất mong nhận được góp ý của các bạn: chẳng hạn như bài được giới thiệu không hợp lí (do bạn đã đọc rồi, do tiêu đề không thu hút...), vị trí xuất hiện không phù hợp, thời điểm xuất hiện không hợp lí...

Bình luận

  • TTCN (0)