Gửi BBT website thongtincongnghe.com,

Công ty TNHH Acer Việt Nam có góp ý về một bài viết đăng trên website của quý công ty như sau:
- Link bài viết: http://www.thongtincongnghe.com/article/36163
- Tác giả: Trần Nhung
- Link thông tin tác giả: http://www.thongtincongnghe.com/user/xuanvinha18324
- Thông tin trong bài viết ko chính xác: Máy có trọng lượng 1,88 kg
- Thông tin chính xác từ tập đoàn Acer: Máy có trọng lượng 1,38 kg

Được biết, đây là một bài dịch từ trang Softpedia. Và xin được xác nhận: Softpedia không phải là đơn vị đại diện truyền thông cho tập đoàn Acer.
Vì vậy, mong BBT hợp tác sửa chữa theo đúng thông tin do công ty Acer cung cấp.

Xin cám ơn.

Kính chào.

Bình luận

  • TTCN (6)
Hiếu Tròn  25905

Thông tin mà Acer cung cấp ở đâu? Làm sao biết bạn là đại diện truyền thông của Acer?
Nếu có thông tin phản hồi chính thức từ hãng, vui lòng liên hệ BBT tại me/contact

Mike Luong  13

Thông tin phản hồi

Chào bạn Hiếu Tròn,

Công ty TNHH Acer Việt Nam đã gửi tin nhắn phản hồi tới BBT theo link bạn cung cấp.

Cám ơn.

Kiến Văn  41515

Chào bạn, thông tin đã được cập nhật bạn nhé. Theo trang Engadget, có lẽ trong quá trình thông báo về sản phẩm bài viết gốc trên website Acer đã ghi là 1,88 kg, sau đó đã được đính chính lại là 1,38 kg. Cảm ơn bạn đã góp ý.

Mike Luong  13

Cám ơn BBT đã đính chính thông tin

Acer Việt Nam xin cảm ơn BBT website thongtincongnghe.com đã đính chính thông tin.

Kính chào.

Kiến Văn  41515

Bài viết đã đính chính tại địa chỉ article/36163

Mike Luong  13

Cám ơn BBT đã đính chính thông tin

Acer Việt Nam xin cảm ơn BBT website thongtincongnghe.com đã đính chính thông tin.

Kính chào.