30,9k

Nguyễn Hải Nam đồng sáng lập TTCN vào năm 2007. Anh quan tâm đến các lĩnh vực: công nghệ Web, các hệ thống HA/hiệu năng cao, data mining, an ninh, mật mã, thuật toán. Hiện nay Hải Nam công tác tại Pháp.

Chuyên gia về: Google (188), Microsoft (138), Việt Nam (131), Apple (110), Android (68), Yahoo (68)

Bài viết được thích nhất

Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
Gửi ngày: 8/8/2008. Có tất cả 59 bình luận và 55 bầu chọn.
Sẽ miễn phí đăng kí tên miền tiếng Việt
Gửi ngày: 22/7/2010. Có tất cả 3 bình luận và 55 bầu chọn.
Cuộc chiến Joomla! - Drupal và TTCN
Gửi ngày: 3/1/2008. Có tất cả 111 bình luận và 54 bầu chọn.
Công nghệ NGN và những ứng dụng linh hoạt
Gửi ngày: 7/9/2007. Có tất cả 0 bình luận và 54 bầu chọn.
Apple sắp ra mắt màn hình LED Cinema Display 27" và Mac Pro 12 nhân
Gửi ngày: 19/3/2010. Có tất cả 0 bình luận và 53 bầu chọn.