21,7k
Chuyên gia về: iPhone (81), Microsoft (47), Google (46), smartphone (38), hacker (38), Intel (38)

Bài mới gửi

Bài viết được thích nhất

TS Nguyễn Quang A: Nhà khoa học... đi buôn
Gửi ngày: 16/2/2008. Có tất cả 8 bình luận và 40 bầu chọn.
Canon 500D: DSLR bình dân 15 MP quay video 1080p
Gửi ngày: 26/3/2009. Có tất cả 0 bình luận và 40 bầu chọn.
Kodak's Zi8 HD: máy quay HD 1080p "bỏ túi"
Gửi ngày: 29/7/2009. Có tất cả 0 bình luận và 40 bầu chọn.
Bộ sưu tập máy chủ giá dưới 1.000 USD
Gửi ngày: 1/9/2009. Có tất cả 0 bình luận và 39 bầu chọn.
Canon EOS 5D Mark II: định nghĩa lại khái niệm về nhiếp ảnh
Gửi ngày: 17/9/2008. Có tất cả 0 bình luận và 39 bầu chọn.