Google Maps với hệ thống bản đồ số giúp bạn không bị lạc đường ở bất cứ nơi nào, trừ khi bạn ở trong các toà nhà lớn như sân bay, bảo tảng, trung tâm thương mại. Giờ đây, vấn đề này đã được giải quyết.

Dùng Google Maps trong nhà
Dùng Google Maps trong sân bay
Dùng Google Maps tại cửa hàng nội thất IKEA


Bình luận

  • TTCN (0)