Một tháng trước khi MegaUpload bị đóng cửa, có một video dành cho người hâm mộ trang chia sẻ nội dung này ra đời. Đoạn phim được thực hiện bởi Kim Dotcom và Printz Board, thể hiện bới Printz Board, Kim Dotcom và Macy Gray.Bình luận

  • TTCN (0)