Bình luận

  • TTCN (1)
Nguyễn Tuấn Anh  126

bao giờ apple xây dựng nhà máy tại vn nhỉ ! sẽ giúp cho dân vn mình có nhiều việc làm hơn & giá của đồ apple tại vn cũng rẻ hơn ! Smile