Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) là công nghệ mới được Google đưa vào công cụ tìm kiếm của mình. Đó là một bộ dữ liệu đồ sộ của các nhân vật, địa danh và đồ vật trên thế giới này, cùng với sự liên kết giữa chúng.

Nhờ vậy, Google sẽ dẫn bạn đi từng bước trong sự khám phá thế giới chung quanh.Bình luận

  • TTCN (0)