Phiên bản Google Maps 6.9 mới nhất trên Play Store đã hỗ trợ chức năng bản đồ trực tuyến. Bạn có thể chọn một phạm vi bất kì để tải về, sử dụng khi không có kết nối Internet. Chức năng này trước đây nằm trong Labs với tên "Pre-cache map area".Bình luận

  • TTCN (0)