Audi đã có buổi trình diễn xe không người lái, tự khởi động, tự động tìm đến chủ nhân, tự động tìm vị trí trống và đậu xe. Tất cả đều hoàn hảo.Bình luận

  • TTCN (0)