Bình luận

  • TTCN (1)
dragonlance  291

Mình xem 1 số review HTC One về BlinkFeed thì thấy mục đích của BlinkFeed cũng đã thấy nhạt rồi, nói gì đến quảng cáo. Trước BlinkFeed đã có Flipboard rồi và tốt hơn nhiều -> BlinkFeed không phải là 1 tính năng sáng tạo.