Bình luận

  • TTCN (1)
dragonlance  291

lol Sony dự tính là trái đất sắp tận thế nên đang nỗ lực phát triển điện thoại theo hướng chịu được các điều kiện khắc nghiệt.