Với S4, hãng quyết định trả lời câu hỏi "Làm thế nào chúng tôi có thể thay đổi cuộc sống của con người theo hướng tốt hơn". Hãng muốn thiết kế của S4 "hợp lí" nên đã giảm bớt độ cong của một số chi tiết và loại bỏ những phần thừa của SIII, đồng thời làm cho máy mỏng hơn và tăng kích thước màn hình.Bình luận

  • TTCN (0)