Thông Tin Công Nghệ

Tổ chức AlmapBBDO đã sử dụng hình ảnh riêng lẻ từ 105 clip khác nhau rồi lắp ráp lại thành một đoạn phim ngắn chưa đầy 2 phút về tình yêu của đôi nam nữ.Bình luận

  • TTCN (0)