Đoạn phim được giải phim ngắn hay nhất tại liên hoan phim Toronto. Phim nói về một thiếu niên tên Noah, cách cậu giao tiếp với mọi người qua các phương tiện hiện đại như Facebook, Skype, iMessage. Tất cả đều diễn ra trên màn hình máy tính.

Phim sẽ được tác giả gỡ khỏi YouTube sau ngày 19/9.Bình luận

  • TTCN (0)