Nhóm nghiên cứu các tiêu chuẩn của Tổ chức chuẩn hóa các công nghệ mạng thông tin di động tế bào (3GPP), cộng tác với Diễn đàn Femto và Diễn đàn Băng rộng đã tuyên bố vào thứ ba tuần trước sẽ đưa ra một tiêu chuẩn Femtocell đầu tiên.

Theo đó, các tổ chức này cho biết các femtocell được chuẩn hóa sẽ có thể được sản xuất hàng loạt và đảm bảo tính tương thích giữa thiết bị của các nhà cung cấp khác nhau. Femtocell là những điểm truy cập vô tuyến trong phạm vi hẹp, hoạt động trong phổ tần số được cấp phép, sử dụng đường kết nối DSL hoặc cáp.

Tiêu chuẩn mới này được hoàn thành chỉ trong vòng 12 tháng và nó sẽ nằm trong Release 8 của 3GPP. Chuẩn này bao gồm: kiến trúc mạng lưới, giao diện vô tuyến, quản lý và cung cấp femtocell, và bảo mật.

Chuẩn femtocell này kết hợp với giao thức quản lý TR-069 của Diễn đàn Băng rộng đã được sử dụng trong các mạng băng rộng cố định và các set-top box (hộp đấu nối). Thêm vào một kiểu dữ liệu mới cho femtocell, TR-069 sẽ cho phép các nhà mạng đơn giản hóa sự triển khai, giám sát từ xa tự động, chuẩn đoán lỗi và cập nhật phần mềm.

“Các thành viên trong nhóm nghiên cứu (bao gồm cả các nhà mạng) đã thống nhất được rằng hàng chục cách tích hợp femtocell vào mạng lõi cần tối ưu thành một tiêu chuẩn duy nhất. Chuẩn mới này có vai trò sống còn trong việc trong việc thương mại hoá femtocell hàng loạt trong thời gian tới.” Simon Saunders – chủ tịch của Diễn đàn femtocell cho biết.

Nhiều nhà cung cấp femtocell đã quan tâm đến thông báo này. IP.Access tiết lộ các cập nhật cho Oyster 3G để phù hợp hơn với tiêu chuẩn được đưa ra, còn Ubiquisys cam kết sẽ là nhà cung cấp đầu tiên phát triển các sản phẩm tương thích với tiêu chuẩn mới này.

Phan Văn Hòa (Theo Telecoms)Bình luận

  • TTCN (0)