Ảnh: Web54.

"Web 2.0" đã thắng trong cuộc đua với "n00b" (người mới tham gia hoặc chưa có kinh nghiệm, như khi chơi game) và "slumdog" (ổ chuột) để được coi là từ chính thống của ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới.

Tổ chức thống kê ngôn ngữ Global Language Monitor (Mỹ) khẳng định tiếng Anh đã vượt mốc 1.000.000 vào ngày 10/6/2009. Họ dùng thuật toán riêng để đo số lần các từ và cụm từ xuất hiện trên phương tiện truyền thông (in ấn và trực tuyến). Từ mới nào vượt ngưỡng 25.000 (đồng nghĩa với việc nó được sử dụng rộng rãi) sẽ được coi là từ chính thống.

Hiện nay chưa có quy định cụ thể để đánh giá từ chính thống và một số nhà ngôn ngữ học cho rằng phương pháp của Global Language Monitor chẳng có ý nghĩa gì. Còn Chủ tịch Paul JJ Payack của Monitor lại lập luận: "Nếu muốn đếm sao trời, bạn phải lấy một ngôi sao làm mốc. Tiêu chí của chúng tôi tất đơn giản và nhiều học giả khẳng định nó rất có giá trị",

Web 2.0 là thuật ngữ kỹ thuật để chỉ thế hệ tiếp theo của các sản phẩm và dịch vụ World Wide Web. Khoảng 14,7 từ hoặc cụm từ tiếng Anh mới được tạo ra mỗi ngày và cloud computing (điện toán đám mây) đứng thứ 999.996 theo danh sách của Global Language Monitor.

Theo VnExpress (Reuters)Bình luận

  • TTCN (0)