Mới đây, Sarantel đã công bố các kết quả của một cuộc khảo sát toàn cầu nhằm thăm dò quan điểm, cách sử dụng và những kỳ vọng trong tương lai của người tiêu dùng về các dịch vụ định vị (location based services - LBS) trên điện thoại di động.

Kết quả cho thấy có những cơ hội thương mại lớn cho cả các hãng sản xuất thiết bị cầm tay và các nhà cung cấp dịch vụ. Phần lớn những người tiêu dùng (85%) mà quan tâm đến LBS sẵn sàng trả thêm tiền để trang bị LBS cho thiết bị cầm tay (34%) hoặc sẽ chọn một một thiết bị cầm tay khác hỗ trợ LBS (50%). Tuy nhiên, các hãng sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ cần phải cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của người tiêu dùng và giải quyết các thắc mắc liên quan đến hiệu năng GPS, tiện ích và giá cả.

Tong đó, nghiên cứu thị trường nổi lên như là một vấn đề cơ bản mà các hãng sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ cần phải tập trung vào. Theo cuộc khảo sát, người tiêu dùng còn rất xa lạ với LBS (36%), nhưng phần lớn có thể nói rõ các dịch vụ riêng. Các cuộc khảo sát cho thấy hiện nay LBS gần như đồng nghĩa với điều hướng, một dịch vụ tiên tiến sẵn có và dễ hiểu. Ngoài điều hướng, người tiêu dùng cũng chia sẻ một danh sách các dịch vụ bổ sung mà họ sẽ xem xét sử dụng: định vị các dịch vụ gần nhất, như cash points (56%), cảnh báo các dịch vụ khẩn cấp theo vị trí của họ (45%), tìm kiếm bạn bè (17%) và được thông báo về các sự kiện trong khu vực của họ (15%).

Một kết quả quan trọng khác của cuộc khảo sát là hiệu năng của toàn bộ thiết bị cầm tay ở mức trung bình cho tới kém, theo 68% ý kiến phản hồi của những người đã có kinh nghiệm sử dụng nó.

Theo Giám đốc điều hành của Sarantel, David Wither, các nhà khai thác mạng và các hãng sản xuất thiết bị cầm tay cần xem xét cẩn thận "những liên quan của hiệu năng giới hạn và tác động tiêu cực có thể gây ra đối với việc thu hút người tiêu dùng". Theo ông, người tiêu dùng mong muốn hiệu năng cao, nếu những mong muốn này được đáp ứng thì có các dịch vụ LBS sẽ phát triển, không có giới hạn".

Bùi Huyền (Theo: 3g.co.uk)Bình luận

  • TTCN (0)