Control Panel, Task Manager, Device Manager là một vài ứng dụng hệ thống mà chúng ta sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày. Nó sẽ không thể tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta có thể truy cập chúng một cách nhanh chóng bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng My Computer trên Desktop.

Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một kịch bản registry giúp thêm các phím tắt trong menu ngữ cảnh My của Computer, các tiện ích sẽ được thêm vào bao gồm:

  • Programs (Add/Remove Programs)
  • Control Panel
  • Device Manager
  • Event Viewer
  • MSConfig
  • Registry Editor
  • Services
  • Task Manager

Đây là một ảnh chụp màn hình của trình đơn ngữ cảnh My Computer sau khi áp dụng tinh chỉnh Registry.

Để thực hiện, bạn chỉ cần tải tập tin zip tại đây, trong đó có các tập tin tương ứng với từng tiện ích, và cả tập tin gỡ bỏ (uninstall) chức năng này. Bạn có thể chạy tất cả hoặc chỉ chạy những tiện ích bạn cần thêm vào.

Hiếu Tròn (Theo AskVG).
Bình luận

  • TTCN (1)
Trần Thiết Hùng  12

Thêm biểu tượng!

Bài viết rất hay, bạn có thể giới thiệu làm thế nào để thêm icon vào trước không (giống như cái khiên trước chữ Manage ấy), máy tôi cài kaspersky, cái nãy cũng xuất hiện khi click phải chuột vào Mycomputor và nó có cái icon của kasperskt đằng trước.