Bạn không thể truy cập Facebook hay Twitter từ văn phòng của bạn? Ồ, bạn không phải là trường hợp cá biệt đâu. Thật ra thì bạn nằm trong diện đa số đó.

Theo một cuộc khảo sát 1.400 CIO (giám đốc công nghệ thông tin) của các công ty có hơn 100 nhân viên, 54% trong số đó hoàn toàn cấm nhân viên truy cập các trang web mạng xã hội trong giờ làm việc bằng cách khóa chúng lại.

Chỉ có 10% nói rằng họ cho phép nhân viên sử dụng mạng xã hội tùy thích. Phần còn lại áp đặt ít nhất một vài hạn chế trong việc sử dụng, như chỉ giới hạn trong mục đích kinh doanh mà thôi.

Ảnh
Một nhân viên thử việc kêu ca trên Facebook. Rất đáng tiếc là bị sếp bắt gặp, dạy một bài học dài và đuổi việc ngay lập tức!

Cuộc khảo sát này, được thực hiện bởi Robert Half Technology, nhất quán với các báo cáo gần đây, cho thấy rằng các công ty đang thực hiện rất nhanh việc ngăn chặn truy cập tới các phương tiện truyền thông xã hội ở nơi làm việc.

Tất nhiên ngay cả khi các công ty cho phép truy cập mạng xã hội, nó không phải bao giờ cũng kết thúc có hậu cho nhân viên. Một báo cáo khác gần đây chỉ ra rằng 8% các công ty ở Mĩ đã sa thải nhân viên dựa vì dùng mạng xã hội một cách sai trái (thí dụ như nói xấu sếp của họ trên Facebook).

Minh Triết (Theo Mashable)Bình luận

  • TTCN (0)