FPT công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009. Ảnh: N.Q.

Theo kết quả kinh doanh quý 3/2009 vừa được Công ty Cổ phần FPT công bố, lợi nhuận 9 tháng đầu năm của công ty này đạt 1.272 tỉ đồng, vượt mức lợi nhuận của cả năm 2008.

Trong quý 3/2009, doanh thu của toàn FPT đạt gần 4.695 tỉ đồng, tăng 24,4% so với cùng kì năm 2008 và đạt 106,1% kế hoạch đề ra. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ là 167,4%, đạt 322 tỉ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân trong quý 3/2009 là 2.286 đồng.

Tính đến hết quý 3/2009, doanh thu của FPT đạt gần 12.918 tỉ đồng, tăng 3,8% so với cùng kì và đạt được 75,6% kế hoạch năm. Lãi trước thuế của toàn tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1,272 tỉ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận cả năm 2008 và tăng 50,8% so với cùng kì và đạt 83,9% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 774 tỉ đồng, tăng so với cùng kì là 52,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân tính đến hết 3 quý đầu năm 2009 là 5.488 đồng.

Các hoạt động kinh doanh chia theo từng lĩnh vực của FPT cũng đạt được những kết quả tốt, trong đó dẫn đầu vẫn là các mảng kinh doanh truyền thống như tích hợp hệ thống (84,4%), Viễn thông (114,1%), Đào tạo (85,6%) và Phân phối (120,4%).

Riêng với lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm, trong quý 3/2009 FPT đạt doanh thu 192,6 tỉ đồng và trong 9 tháng đầu năm 2009 doanh thu từ xuất khẩu phần mềm là 529,6 tỷ đồng, có thể hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận có thể không đạt được như kế hoạch (dự tính đạt khoảng 89,4%).

Theo ICTnews.
Bình luận

  • TTCN (0)