Windows 7 có một tính năng mới gọi là Homegroup thông qua đó bạn có thể dễ dàng chia sẻ với bạn bè các tập tin và máy in qua mạng. Bạn có thể chia sẻ các thư viện hình ảnh, nhạc, video, tài liệu, và máy in với những người khác trong homegroup. Những người khác không thể thay đổi các tập tin mà bạn chia sẻ, trừ khi bạn cho phép.

Sau khi bạn lập hoặc tham gia một homegroup, bạn có thể chọn các thư viện mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể ngăn chặn các tập tin cụ thể hoặc các thư mục không cho phép chia sẻ, và bạn có thể bổ sung các thư viện khác sau.

Ngoài ra, nếu muốn, bạn có thể bảo vệ homegroup của mình với một mật khẩu mà bạn có thể thay đổi bất kì lúc nào.

Tạo Homegroup

Để tạo một homegroup, đầu tiên bạn cần xác định mạng cần thiết lập.

Thiết lập mạng này là Home network (thường là đã mặc định sẵn). Windows 7 sẽ tự động điều chỉnh một số cấu hình.

Trong cửa sổ mới, bạn chọn các mục để chia sẻ. Sau đó bấm nút Create now để tạo Homegroup.

Một khi bạn đã tạo ra homegroup, nó sẽ tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên và bạn ghi nhớ nó để chia sẻ với những người sử dụng homegroup.

Và vào bạn cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi các tập tin đang được chia sẻ với homegroup bằng cách sử dụng các thiết lập trong bảng điều khiển: vào mục Network and Sharing Center hoặc đơn giản là gõ homegroup trong ô tìm kiếm của menu Start.

Gia nhập Homegroup

Khi máy tính kết nối vào mạng có sẵn Homegroup, Windows 7 sẽ có ghi chú để gia nhập.

Bạn chỉ việc xác nhận:

Tiếp đến là nhập mật khẩu được cung cấp và chọn các thư viện để chia sẻ.

Vậy là xong!

Những điều cần lưu ý về homegroup trong Windows 7

  • Máy tính cần chạy Windows 7 để tham gia vào một homegroup.
  • Tính năng Homegroup có sẵn trong tất cả các phiên bản của Windows 7.
  • Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn chỉ có thể tham gia một homegroup, nhưng bạn không thể tạo homegroup.
  • Homegroup chỉ sử dụng cho các Home network (bạn cần thiết lập của mình là home network như chỉ dẫn ở bước đầu tiên).
Trần Văn Huệ (ảnh: neowin).


Bình luận

  • TTCN (0)