Bổ sung một số tính năng mở rộng vào bên trong menu ngữ cảnh là việc làm vô cùng tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian tương tác và qua đó, cải thiện hiệu suất làm việc của bạn với máy tính. Sau đây, TTCN xin hướng dẫn các bạn cách thêm các mục gồm: Command Prompt, Copy the content  to clipboard, CopyTo, MoveTo vào menu ngữ cảnh trong Windows 7.Các thủ thuật chuẩn bị nói dưới đây đều tác động tới Registry, do đó các bạn hãy sao lưu các thiết đặt Regis mặc định để phòng trường hợp rắc rối hệ thống xảy ra.

Thêm tùy chọn "Command Prompt in This Folder"

Nhấp tổ hợp phím "Windows+R" để mở hộp thoại Run, tại đây nhập ‘regedit’ để mở cửa sổ Registry.

Điều hướng tới HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell và tạo một Key mới trong shell. Các bạn đặt tên cho Key này là "Command Prompt".

Tại bảng bên phải, nhấp chuột phải lên giá trị "Default" và chọn "Modify". Tại trường "Value data" nhập "Command Promt here".

Tương tư trên các bạn tạo Key mới dưới "Command Prompt" và đặt tên nó là "command".

Tương tác với command, tại cửa sổ bên phải các bạn cũng nhấp chuột phải lên giá trị "Default" và chọn "Modify", nhập "cmd.exe /k cd %1" tại trường "Value data".

Giờ đóng cửa sổ Registry lại và kiểm tra kết quả thu được.

Thêm tùy chọn "Copy the content to clipboard"

Mở cửa sổ Registry, điều hướng tới HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell, tạo Key mới dưới shell và đặt tên là "Copy to clipboard". Tương tự Modify với "Default" và nhập "Copy the content  to clipboard" cho "Value data".

Lần nữa tạo Key và đặt tên cho Key là "command" nằm dưới "Copy to clipboard". Nhấp chuột phải lên "Default" chọn Modify ,nhập "cmd /c clip < “%1” " tại trường "Value data".

Đóng cửa sổ Registry và kiểm tra kết quả.

Thêm tùy chọn "CopyTo"

Điều hướng tới: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers từ cửa sổ Registry.

Nhấp chuột phải lên ContextMenuHandlers và chọn "New->Key”. Đặt tên cho Key là "CopyTo".

Nhấp đúp chuột lên giá trị "Default" bên phải, tại trường "Value data" nhập mã: {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}.

Thêm tùy chọn "MoveTo"

Tương tự tạo Key và đặt tên là "MoveTo" dưới ContextMenuHandlers, nhập mã: {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} cho trường "Value data".

Mạnh Tùng (Theo MakeTechEasier)Bình luận

  • TTCN (0)