Ảnh: Lê Mỹ.

“Trong năm 2010, chúng ta sẽ xây dựng một mạng xã hội mang bản sắc Việt Nam, tiến tới thay thế các mạng xã hội khác như Yahoo!, Google”, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp khẳng định với các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn TP.HCM sáng 9/1.

Thay mặt các cơ quan đại diện Bộ trên địa bàn TP.HCM, ông Đinh Thế Lịch, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông tại TP đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động và những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan đại diện trực thuộc Bộ trên địa bàn trong năm 2009.

Nhiều vấn đề vuớng mắc, gây bức xúc trong thủ tục và phân chia thẩm quyền cấp phép xuất bản, nộp lưu chiểu; trong quản lý họat động báo chí tại địa phương; trong sự phối hợp họat động giữa cơ quan đại diện với Bộ, giữa cơ quan đại diện với các cơ quan, ban ngành địa phuơng cũng đã được lãnh đạo một số cơ quan đại diện của Bộ tại TP.HCM đặt ra  

Chia sẻ những tâm tư, bức xúc cũng như giải đáp một số thắc mắc liên quan đến các vấn đề trên, Bộ trưởng khẳng định: “Những vấn đề các đồng chí đặt ra đều hợp lý, có cơ sở. Bộ tiếp thu và việc nào có thể giải quyết được, tôi sẽ cho giải quyết ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Những vấn đề chưa giải quyết ngay được, các cục, vụ có liên quan phải nghiên cứu, đề xuất huớng xử lý và trình sớm cho tôi quyết định".

Trao đổi với cán bộ, viên chức các cơ quan đại diện thuộc Bộ trên địa bàn TP.HCM về hoạt động của ngành trong năm 2009, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho rằng trong năm khó khăn vừa qua, ngành thông tin và truyền thông VN vẫn phát triển và đạt nhiều thành quả.

“Năm 2009, ngành TT-TT đã hoàn thành được 2 luật mới gồm Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện; 2 quy hoạch về truyền dẫn phát sóng, phát thanh, truyền hình và quy hoạch báo in. Đặc biệt là hoàn thành đề án về chiến lược tăng tốc nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, truyền thông”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng nhìn nhận tình trạng phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước của Bộ năm vừa qua chưa triệt để dẫn đến kết quả là trên một số lĩnh vực như xuất bản, báo chí… hiệu quả quản lý chưa cao; nhiều công việc hành chính liên quan đến các cơ quan thuộc quyền quản lý của Bộ còn chậm được phản hồi, giải quyết.  

Nói về phương hướng họat động năm 2010, Bộ trưởng cho biết có 10 đầu việc quan trọng mà ngành thông tin truyền thông sẽ phải hoàn thành.

Cụ thể, đó là việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng một mạng xã hội mang bản sắc Việt Nam để tiến tới thay thế các mạng xã hội khác như Yahoo, Google… đang chiếm ưu thế; tập trung phát triển mạnh hơn nữa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin v.v...

Ngoài ra, theo Bộ truởng Lê Doãn Hợp, Bộ cũng sẽ nghiên cứu xây dựng quỹ hỗ trợ xuất bản; thành lập một số đơn vị mới bên cạnh việc hoàn chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một số cơ quan, bộ phận trực thuộc hiện hữu để phù hợp với tình hình mới; thực hiện quyết liệt việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là cho các cơ quan đại diện của Bộ ở phía Nam nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các đơn vị này.  

Bộ sẽ quy hoạch lại các đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn cả nước; đẩy mạnh cơ chế thi tuyển các chức danh chủ chốt cấp cục, vụ; triển khai thực hiện chiến lược tăng tốc của ngành thông tin truyền thông giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Theo VietNamNet.
Bình luận

  • TTCN (3)
Hải Nam  30903

Nền CNTT của VN còn cách thế giới một khoảng cách xa. Phải để các công ty VN cọ xát một thời gian, tạo một đội ngũ giỏi thì mới tạo được các sản phẩm có sức cạnh tranh trong tương lai. Còn ngay bây giờ mà đóng cửa (nếu mình không hiểu sai nội dung bài viết), tạo các sản phẩm riêng, thì sẽ rất khó mà đuổi kịp.

phạm xuân thương

Xây dựng mạng xã hội của Việt Nam trong năm 2010

khi đăng ký có những yêu cầu: lời mời từ bạn bè

nếu vậy những người k có bạn ở trang đó có khi chờ 20 hay 30 năm để có một lời mời từ bạn bè

Pham Chi Cuong

Không còn yahoo thì chuyển sang facebook

không còn facebook thì chuyển sang myspace

không còn ... thì ta vẫn dùng hàng ngoại

Bao giờ chặn hết mạng xh ngoại thì đóng cửa internet tại vn