Tải và lưu trữ file dung lượng lớn trên Google Docs

Google giới thiệu dịch vụ lưu trữ file trực tuyến song không phải là Gdrive mà chỉ là phiên bản nâng cấp của Google Docs.

Bạn có thể đưa file dung lượng đến 250MB lên Google Docs song chỉ được cấp miễn phí 1GB không gian lưu trữ những file có định dạng khác với những tài liệu mà Google Docs hiện đang hỗ trợ.

Nếu muốn có thêm không gian lưu trữ file, bạn phải chịu chi 0,25 - 17 USD mỗi năm.

Kết hợp với tính năng tạo thư mục và Shared a folder, việc chứa đựng, tổ chức và chia sẻ file với Google Docs sẽ rất thuận tiện.

Ảnh
Tổ chức và chia sẻ file với Google Docs thật dễ

Song liệu Google có hấp dẫn được người dùng khi chỉ miễn phí một không gian lưu trữ file khiêm tốn như vậy trong khi SkyDrive của Microsoft biếu không người dùng 25GB để lưu trữ file và Adrive thì cho đến 50GB.

Thậm chí lưu trữ dữ liệu trên Gmail còn thoải mái hơn cả Google Docs.

Theo Tuổi trẻ (Google)Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Vào Google Docs upload nó báo

Bạn hiện đang sử dụng 1474 MB (1%) trong tổng số 82944 MB. Nâng cấp dung lượng
Bạn có thể tải lên tệp có kích thước tối đa 250 MB. Các tệp được chuyển đổi sang Google Documents có giới hạn nhỏ hơn.

Cuối tháng 1 này tài khoản trở về gói 5 USD/năm được 20 GB, dùng bét nhè. Không gian này dùng chung cho cả Gmail, Picasa web, Docs...