Như chúng ta đều biết, hầu hết các phần mềm Antivirus và phần mềm bảo mật được tích hợp chặt chẽ với hệ điều hành. Do đó nếu khi cần phải gỡ bỏ chúng khỏi hệ thống mà gỡ bỏ không đúng cách để loại bỏ các phần mềm này, thì có thể gây ra sự cố hệ thống. Chính vì vậy bạn phải sử dụng tiện ích gỡ bỏ cài đặt được cung cấp bởi nhà cung cấp phần mềm chống virus tương ứng.

Và nếu bạn đang sử dụng Avast làm công cụ chống virus bảo vệ cho hệ thống, nhưng giờ có ý định gỡ bỏ nó để cài đặt một chương trình khác, và đang gặp khó khăn trong việc gỡ bỏ thì Avast Uninstaller sẽ là công cụ để giúp bạn gỡ bỏ các phần mềm của avast  khỏi hệ thống một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Avast! Uninstall Utility có thể loại bỏ các sản phẩm sau đây:
  1. Avast 4 Home/Professional Edition
  2. Avast 4 Server Edition
  3. BART CD Manager
  4. Avast for Kerio
  5. Avast for PDA Edition
  6. Avast 32
  7. Avast Managed Client
  8. Avast Distributed Network Manager
  9. Avast Windows Home Server Edition

Bạn có thể tải về sử dụng miễn phí tại đây.

Văn Huệ (Theo BlogsDNA)Bình luận

  • TTCN (0)