Trình download cơ bản của Firefox không cung cấp nhiều thông tin hay tùy chọn khi tải các tập tin. Đây có thể là một vấn đề với những người dùng chương trình download cơ bản chưa bổ sung thêm add-on hay chương trình download của hãng thứ ba.

Extension này sẽ thay thế cho chương trình download cơ bản như là một phiên bản nâng cao, cung cấp cho người dùng các chức năng và thông tin mở rộng cho tiến trình download của họ.

Cửa sổ quản lý tiến trình download sẽ hiển thị các thông tin liên quan sau khi cài đặt add-on này. Bao gồm liên kết tới nguồn, đường dẫn lưu tập tin trên máy cục bộ cũng như thời gian download tập tin.

Trình quản lý download còn bao gồm các tùy chọn truy cập tới các chức năng. Người dùng có thể click phải chuột vào tập tin đang được tải về để thực hiện tùy chọn như pause (tạm dừng), retry (tải lại), delete (xóa) hoặc Open the containing folder (mở thư mục chứa tập tin tải về)

Một tính năng thú vị khác của extension này là khả năng thay đổi thư mục lưu tập tin khi đang tải về.

Trình quản lý download có thể được mở trong một cửa sổ riêng biệt, hoặc trong một tab trên cửa sổ hiện hành.

Một số tính năng khác như khả năng tự động thực thi tập tin khi hoàn thành quá trình download, hiển thị thông báo khi kết thúc quá trình download, gỡ bỏ tự động các tập tin đã được download từ danh sách hay gỡ bỏ các tùy chọn từ giao diện chương trình.

Add-on này hoạt động tốt trên các phiên bản Firefox 3.x. Bạn đọc quan tâm có thể tải extension về từ Mozdev.

Theo Ghacks.Bình luận

  • TTCN (0)