IMS là kiến trúc toàn cầu, độc lập với truy nhập; điều khiển dịch vụ và kết nối dựa trên giao thức IP. Kiến trúc này cho phép cung cấp nhiều loại dịch vụ đa phương tiện tới người dùng thông qua các giao thức thông dụng trên Internet. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về những điểm mạnh và yếu của IMS.

Đặc điểm của IMS

 • Dựa trên nền IP
 • Hỗ trợ đa phương tiện, đa phiên làm việc.
 • Bảo đảm QoS, bảo mật.
 • Hệ thống mở có thể tích hợp được nhiều mạng và xây dựng được nhiều dịch vụ khác nhau (dịch vụ yêu cầu thời gian thực, gần thời gian thực và không thời gian thực).
 • Đa truy nhập.
 • Sử dụng các giao thức thông dụng trên Internet.

Lợi ích của IMS

Lợi ích của IMS đối với các doanh nghiệp
Các giá trị OPEX/CAPEX

IMS là con đường tiến tới việc ra đời một mạng sát nhập dựa trên nền IP. Điều này sẽ làm giảm tính phức tạp của mạng và do vậy giảm được chi phí. IMS có khả năng hỗ trợ các công nghệ truy nhập khác nhau (ví dụ như GPRS, UMTS, PS,WLAN, xDSL). Các nhà khai thác mạng có thể cung cấp các dịch vụ qua các công nghệ truy nhập khác nhau tới khách hàng. Để hỗ trợ và tổng hợp lợi ích củatất cả các công nghệ truy nhập này, chỉ cần một hệ thống quản lý (HSS) và hệ thống để truy nhập và quản lý dịch vụ (CSCF).

Các giá trị doanh thu
 • IMS được thiết kế để hỗ trợ cuộc gọi ngang mức cũng như cuộc gọi chủ - tớ. Hệ thống IMS chỉ cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý dịch vụ và quản lý truy nhập, quản lý và cung cấp kênh mang, hỗ trợ cuộc gọi nhiều bên. Trong trường hợp sử dụng truyền thông ngang mức dịch vụ có thể được thực hiện ở thiết bị.
 • IMS hỗ trợ nhiều công nghệ truy nhập khác nhau.Với khả năng này, nhiều dịch vụ mới và các mảng kinh doanh mới có thể được thực hiện, đem lại các dịch vụ thông qua các phương thức truy nhập và mạng khác nhau (như mạng cố định - di động, di động - mạng doanh nghiệp).
 • Giao diện tiêu chuẩn ISC (giao diện điều khiển dịch vụ trong mạng đa phương tiện) cho phép đưa ra nhanh chóng các máy chủ ứng dụng với các dịch vụ mới vào trong mạng của nhà khai thác mạng di động. Thông qua giao diện ISC, máy chủ ứng dụng SIP (ví dụ: máy chủ cung cấp dịch vụ Nhấn và Nói), máy chủ SIP cho phép thực hiện các ứng dụng (ví dụ: Máy chủ hội thảo) hay gateway có thể được kết nối vào IMS. Với IMS và sự xuất hiện của các thiết bị đầu cuối đa phương tiện hỗ trợ SIP, việc triển khai dịch vụ mới một cách nhanh chóng và linh hoạt là hoàn toàn có thể thực hiện được. Có thể nói SIP đem lại lợi ích nhiều nhất cho các nhà khai thác mạng trong việc phát triển mới và triển khai dịch vụ.
Lợi ích của IMS đối với người sử dụng
Thuận tiện và dễ sử dụng
 • IMS cho phép người sử dụng có thể truy nhập dễ dàng và an toàn vào mạng đa phương tiện thông qua phương thức đăng nhập một lần dựa trên ISIM. Mặc dù ban đầu đây là phương thức được tiêu chuẩn hoá cho các dịch vụ chuyển mạch gói của UMTS, các phương thức nhận thực và cho phép dựa trên SIM khác có thể được sử dụng.
 • IMS được thiết kế cho phép kết hợp một cách linh hoạt, bổ sung hoặc loại bỏ các loại hình đa phương tiện khác nhau sau khi cuộc gọi được thiết lập.Việc kết hợp linh hoạt và dễ dàng này sẽ mở ra triển vọng cho các dịch vụ mới, và tạo điều kiện cho các dịch vụ này được người dùng dễ chấp nhận hơn.
Tính hiệu quả của người sử dụng
 • IMS đang sử dụng cơ chế “always-on”, một cơ chế đã được đưa vào bởi công nghệ GPRS, rút ngắn thời gian thiết lập cuộc gọi trong các dịch vụ như nhắn tin tức thời, nhấn để nói. Một cơ chế khác cũng làm giảm thời gian thiết lập phiên là cơ chế nén báo hiệu SIP. Ngoài ra cơ chế này còn giúp giảm thiểu tài nguyên vô tuyến cần thiết.
 • Do IMS hỗ trợ nhiều công nghệ truy nhập (UMTS chuyển mạch gói, GPRS, WLAN).Việc hỗ trợ vài công nghệ truy cập và mạng khác nhau (di động, cố định, DN) thông qua cơ sở mạng kiểm soát chung, IMS sẽ tạo điều kiện đưa ra các dịch vụ mới, tăng hiệu quả của người sử dụng đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.

Điểm yếu hiện tại của IMS

 • Về mặt kỹ thuật, một trong những điểm yếu mà nhiều người nhắc đến nhiều nhất là tính bảo mật của IMS. Trong các yếu tố về bảo mật có thể kể đến các vấn đề liên quan đến quản lý nhận dạng người dùng bao gồm các lỗi như Call ID spoofing, ăn cắp ID, tấn công DoS/DDoS, spam. Điểm yếu bảo mật nằm ở thiết bị SIP vì nó chưa có một cơ chế chứng thực tốt như trong mạng thông tin di động tế bào (ví dụ bảo mật qua SIM). Thêm vào đó là sự hội tụ giữa nhiều loại hình mạng cũng gây không ít khó khăn trong việc quản lý bảo mật. Hiện tại, Release 8 của 3GPP đang xem xét một cách nghiêm túc vấn đề bảo mật này.
 • Về mặt ứng dụng, IMS hướng đến hội tụ, hướng đến việc nhiều hệ thống, nhiều mạng có thể tương vận với nhau. Tuy nhiên, việc các thiết bị có nguồn gốc từ nhiều nhà sản xuất khác nhau có thể tương vận được với nhau không phải là một điều dễ dàng. Bên cạnh đó, nhiều giao thức cũng chưa được chấp nhận và triển khai rộng rãi, ví dụ như trường hợp của giao thức DIAMETER.
 • Về mặt dịch vụ, IMS chỉ tập trung đến quản lý dịch vụ, do đó thiếu các ứng dụng “hấp dẫn” mang đặc thù riêng của IMS. Hệ thống IMS khá phức tạp và chi phí để triển khai một hệ thống như thế là không nhỏ. Bên cạnh đó, hiện chưa có giải pháp cho việc chuyển tiếp dần từ mạng hiện tại lên IMS .
 • Về chất lượng dịch vụ, mặc dù IMS nhắm đến việc đảm bảo chất lượng dịch vụ nhưng việc đảm bảo chất lượng dịch vụ khi chuyển đổi từ loại hình mạng này sang loại hình mạng khác (trong môi trường mạng hội tụ), hay từ mạng của nhà cung cấp mạng này sang mạng của nhà cung cấp mạng khác vẫn còn là một vấn đế chưa được giải quyết. Kiến trúc IMS thiếu một thực thể trung tâm để quản lý tài nguyên chung.

Trần Công ĐứcBình luận

 • TTCN (0)