freefixer

FreeFixer là một công cụ loại bỏ phần mềm độc hại (malware), giúp bạn có thể tìm và xoá bỏ các phần mềm không mong muốn như phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, các thanh công cụ trình duyệt, trojan, virus và sâu máy tính (worm).

FreeFixer hoạt động bằng cách quét một số lượng lớn các địa điểm mà phần mềm không mong muốn có thể được tìm thấy. Sau đó chương trình sẽ hiển thị những gì nó tìm thấy theo các mục và cho phép bạn loại bỏ chúng khỏi hệ thống. FreeFixer tương tự như HijackThis, nhưng có nhiều tính năng gọn gàng. Các kết quả quét cũng dễ hiểu hơn so với kết quả cho bởi HijackThis.

FreeFixer thường phát hiện hầu hết các vấn đề, nhưng đôi khi nó có thể không có khả năng xác định một vấn đề. Do đó nhiều kết quả trong danh mục các vấn đề mà FreeFixer tìm thấy có thêm liên kết "more info", FreeFixer sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu trên trang chủ và đưa ra thông tin về đối tượng như: ngày được phát hiện lần đầu tiên, số lần đã được tìm thấy, và các thông tin khác, giúp bạn đưa ra quyết định giử lại hay xoá đối tượng đó.

FreeFixer quét một số lượng lớn các địa điểm như:

 • Các thanh công cụ Internet Explorer
 • Các tiến trình
 • Các tiến trình ẩn
 • Tập tin HOSTS
 • Các module ứng dụng
 • Driver
 • Các dịch vụ
 • Thiết lập TCP/IP
 • Thiết lập tường lửa
 • Các thành phần mở rộng của Mozilla Firefox
 • Các thiết lập Shell
 • Tập tin Autorun.inf
 • Các module Svchost.exe
 • Các module Explorer.exe
 • Các module Rundll
 • Các module Dllhost.exe
 • Và nhiều hơn nữa...

Bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào được tìm thấy sẽ hiển thị trong kết quả quét. Người dùng có thể xoá hoặc bỏ qua đối tượng. Việc xoá một thành phần của Windows có thể dẩn đến lỗi hệ thống. Vì vậy, bạn nên cẩn thận khi xóa các tập tin được phát hiện và chắc chắn là bạn biết rõ việc bạn đang làm. Ngoài ra, bạn có thể tham gia diễn đàn trực tuyến của FreeFixer để tham khảo kinh nghiệm của các người dùng khác.

Tải về FreeFixer tại đây.
Bình luận

 • TTCN (0)