Nếu bạn muốn chuyển đổi tài liệu, hình ảnh hay các tập tin nén như .rar và .cab sang các định dạng khác thì Docspal có thể sẽ là công cụ cần thiết dành cho bạn. Đây là ứng dụng web hoàn toàn miễn phí, không những cho phép bạn chuyển đổi lượng lớn các định dạng khác nhau mà còn hỗ trợ tính năng hiển thị tập tin hiệu quả.

Bạn có thể chuyển đổi PDF sang DOC, DOCX; JPEG sang BMP, .ZIP sang các định dạng khác và nhiều hơn nữa. Cụ thể như nói trên, ngoài khả năng chuyển đổi định dạng tập tin thì Docspal còn cho phép bạn hiển thị các tập tin được upload.

Để có được kết quả cuối cùng, bạn cần trải qua ba bước cơ bản. Đầu tiên là lựa chọn tập tin cần chuyển đổi từ máy tính, sau đó chọn định dạng sẽ chuyển đổi cho tập tin đó và cuối cùng nhấp nút Convert để yêu cầu Docspal xử lý.

Nếu bạn không muốn chờ đợi, tùy chọn 'Send a download link to my email address - Gửi liên kết download tới địa chỉ email' sẽ thích hợp cho bạn. Hãy tích kiểm tùy chọn, nhập địa chỉ email cá nhân, nhấp nút Convert và quay ra làm các công việc khác mà bạn muốn. Khi đó liên kết download sẽ được tự động gửi tới email cho bạn khi tiến trình chuyển đổi thành công. Còn trường hợp bạn chờ đợi, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái làm việc của Docspal. Khi tiến trình kết thúc, liên kết download tương ứng tập tin xuất hiện và bạn chỉ cần nhấp lên nó để tải về máy tính của mình.

Tại cùng một thời điểm, Docspal cho phép bạn chuyển đổi tối đa 5 tập tin. Ở đây, Docspal sẽ xóa tập tin gốc được upload lên và tập tin sau khi chuyển đổi sẽ được lưu trữ cho download trong vòng 5 ngày. Đồng thời Docspal không cho phép convert tập tin có kích thước vượt quá 20 MB.

Dưới đây là danh sách các định dạng tập tin được hỗ trợ, lấy từ Docspal:

 • CSV (Comma Separated Values) sang HTML, ODS, PDF, TXT, XLS, XLSX.
 • DOC (Microsoft Word Document) sang DOCX, HTML, ODT, PDF, RTF, TXT.
 • DOCX (Microsoft Word 2007 Document) sang DOC, HTML, ODT, PDF, RTF, TXT.
 • ODP (trình diễn OpenDocument) sang PDF, PPT, PPTX, RTF.
 • ODS (bảng tính OpenDocument) sang CSV, HTML, PDF, TXT, XLS, XLSX.
 • ODT (tài liệu text OpenDocument) sang DOC, DOCX, HTML, PDF, RTF, TXT.
 • PPT (Microsoft Powerpoint Presentation) sang ODP, PDF, PPTX, RTF.
 • PPTX (Microsoft PowerPoint 2007 Presentation) sang ODP, PDF, PPT, RTF
 • RTF sang DOC, DOCX, HTML, ODT, PDF, TXT.
 • TXT sang DOC, DOCX, HTML, ODT, PDF, RTF.
 • XLS (Microsoft Excel Spreadsheet) sang HTML, ODS, PDF, TXT, CSV, XLSX.
 • XLSX (Microsoft Excel 2007 Spreadsheet) sang HTML, ODS, PDF, TXT, CSV, XLS .
 • GIF sang BMP, JP2, JPEG, PNG, PSD, TIFF, TGA.
 • JP2 sang BMP, GIF, JPEG, PNG, PSD, TIFF, TGA.
 • JPEG sang BMP, GIF, JP2, PNG, PSD, TIFF, TGA.
 • PNG sang BMP, GIF, JP2, JPEG, PSD, TIFF, TGA.
 • PSD (Photoshop document) sang BMP, GIF, JP2, JPEG, PNG, TIFF, TGA.
 • TIFF sang BMP, GIF, JP2, JPEG, PNG, PSD, TGA.
 • TGA (Truevision Targa Graphic) sang BMP, GIF, JP2, JPEG, PNG, PSD, TIFF.
 • BMP sang GIF, JP2, JPEG, PNG, PSD, TIFF, TGA

Bạn đọc truy cập tới http://www.docspal.com/ để tương tác với Docspal.

Mạnh Tùng (Theo GuidingTech)Bình luận

 • TTCN (0)