System Explorer là chương trình theo dõi hệ thống với nhiều tính năng và hoàn toàn miễn phí. System Explorer tương thích với Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

System Explorer miễn phí cho việc sử dụng cá nhân hoặc thương mại hóa. Chương trình có các tính năng sau:

- Hiển thị thông tin chi tiết về các chương trình đang chạy bao gồm đường dẫn chính xác nơi chương trình chạy. Khác hẳn với Task Manager của Windows chỉ có thể hiển thị thông tin về tên chương trình.

- Hiển thị thông tin về một chương trình cho phép biết tất cả các tham số chạy chương trình điều này rất hữu ích cho những ai muốn chạy bằng chương trình cmd của Windows.

Khi bạn gặp rắc rối với việc xóa một tập tin mà không thể xóa được do có một chương trình đang chiếm giữ, nhưng lại không thể biết là chương trình nào, kết quả là không thể xóa được tập tin. Thành phần "Opened Files" cho phép xem tất cả các tâp tin đang được mở và từ đây có thể chọn "Close Handle" để đóng tập tin và bạn có thể xóa hoặc thao tác lại trên tập tin đó

- Dễ dàng kiểm tra các file khả nghi thông qua VirusTotal hoặc Jotti.

- Đồ thị theo dõi việc sử dụng tài nguyên hệ thống theo thời gian.

- Hệ thống Snapshots cho việc tìm kiếm dễ dàng những thay đổi hệ thống.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và Plugin.

Ngoài ra System Explorer còn quản lý các chương trình chạy lúc khởi động, các service của Windows, các driver, các connection đến hệ thống máy tính của bạn, các add-on của Internet Explorer, và chương trình Uninstall cho phép gỡ bỏ các chương trình đã cài đặt.

Phần mềm: System Explorer

Tác giả: Mister Group
Phiên bản: 2.1.5. Giấy phép: Miễn phí
HĐH: Windows 2000/XP/Vista/7
Trang chủ: systemexplorer.mistergroup.org
Thông tin cập nhật lần cuối ngày 7/4/2010 15:46


Bình luận

  • TTCN (1)
Thanh Hoang  1

Sao ko sử dụng Process Explorer

Process Explorer là tool miễn phí từ chính Microsoft.

http://bit.ly/9vOOFT