Sau sự ra mắt của phiên bản Phiên bản Tuyệt Thế Vô Song, vào ngày 09/04 tới đây Chinh Đồ tiếp tục cập nhật đến cộng đồng game thủ hai tính năng mới ingame là Ngựa Xích Thố cấp 120 và bản đồ Tiền Tuyến. Sự kiện trên chắc chắn sẽ là tin vui đối với cộng đồng game thủ Chinh Đồ.

Để sở hữu được bảo bối này, game thủ cần tiêu diệt boss Hắc Ám Sứ Giả tại Đông Giao của quốc gia để nhận được Dây bắt ngựa (trung cấp). Hắc Ám Sứ Giả mỗi ngày xuất hiện vào lúc 12:00 ở nước Tống, cứ 30 phút sẽ xuất hiện ở các nước khác theo tuần tự như sau: Tống, Ngụy, Tề, Yên, Đường, Hán, Ngô, Triệu, Chu, Sở.

Sau đó tại thời điểm 22:00 mỗi ngày, người chơi đến khu trung lập – xưởng cơ giới tầng 6 tìm và tiêu diệt boss Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ game thủ có thể triệu gọi ra ngựa Xích Thố xuất hiện trong một phạm vi nhất định.

Khi game thủ bắt được ngựa sẽ rơi ra đạo cụ đầu ngựa. Người chơi sẽ đến NPC “Thầy thuần ngựa” ở Thế Ngoại Đào Nguyên, mang theo đầu Ngựa Xích Thố, 02 Tướng mã thạch cấp 4 và 5 đĩnh bạc để giám định. Sau khi giám định xong game thủ sẽ nhận được một ngựa Xích Thố được lựa chọn ngẫu nhiên theo hệ thống.

Bên cạnh đó sự xuất hiện của ngựa Xích Thố, bản đồ tiền tuyến là một khu vực mới - khu trung lập tiền tuyến, nơi các game thủ có thể giao tranh, thi thố tài năng và thực hiện các nhiệm vụ như Trinh sát địch doanh, Quốc gia vận tiêu, Cương vực mới để nhận điểm kinh nghiệm, thăng cấp nhanh.

Q.B - M.ĐBình luận

  • TTCN (0)