Ảnh: N.D.

“Hiện thực hóa xã hội kết nối băng rộng tại Việt Nam” là chủ đề của Hội nghị được tổ chức lần thứ 3 này, trong bối cảnh viễn thông và internet đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Hơn nữa, Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cho phát triển viễn thông để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và liên tục tạo môi trường thuận lợi để Việt Nam trở thành địa điểm đầu tư kinh doanh hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là của các tập đoàn viễn thông và CNTT hàng đầu thế giới.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, tính đến hết tháng 4/2010, cả nước có 140,3 triệu thuê bao điện thoại trong đó thuê bao di động chiếm 87,2%, mật độ điện thoại đạt 164,3 máy/100 dân.

Toàn quốc có trên 23,6 triệu người dùng Internet, đạt mật độ 27,6%. Tổng số thuê bao băng rộng đạt 3,195 triệu thuê bao đạt mật độ 3,74%...

Cùng với việc Luật Viễn thông và Luật Tần số đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/7 sắp tới, chúng tôi hy vọng thông qua Hội nghị này sẽ mở ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư như mọi thành phần kinh tế cả trong và ngoài nước tham gia phát triển viễn thông và internet, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đồng thời trong việc quản lý tài nguyên, trước đây thực hiện cấp phát theo cơ chế xin cho còn nhiều hạn chế như: doanh nghiệp đến sau có năng lực nhưng không còn tài nguyên thì không có điều kiện triển khai dịch vụ nhưng với cơ chế mới là thi tuyển, đấu giá sẽ tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp có năng lực có cơ hội tiếp cận thị trường.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 19 và 20/5, tại Hà Nội.

Theo VietnamNetBình luận

  • TTCN (0)