Đó là nội dung trong Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Khu CNTT tập trung do Bộ TT&TT soạn thảo và đang được xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành.

Theo Dự thảo Nghị định, doanh nghiệp đầu tư vào khu CNTT tập trung được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thuế thu nhập.

Đối với cá nhân, đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân như nhau.

Ngoài ra, nội dung Dự thảo Nghị định cũng đưa ra mức áp dụng thuế suất VAT 0% cho sản phẩm phần mềm xuất khẩu; miễn VAT cho trang thiết bị, máy móc, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Miễn thuế VAT nguyên vật liệu nhập khẩu dùng để sản xuất sản phẩm phần mềm và nội dung số, các sản phẩm máy tính trong nước chưa sản xuất được.

Theo ICTNewsBình luận

  • TTCN (0)