Theo mặc định trên Mac OS X định dạng PNG là định dạng ảnh chụp màn hình được sử dụng, tuy nhiên nhiều người dùng lại muốn lưu lại ảnh chụp màn hình với các định dạng khác như JPG, GIF hoặc PDF. Vậy cách sau đây sẽ giúp bạn thay đổi định dạng tập tin ảnh chụp màn hình của Mac dễ dàng.

- Từ màn hình làm việc, bạn kích chọn biểu tượng Finder.

Sau đó di chuyển đến mục Applications>Utilities và kích hoạt Terminal lên.

- Trong cửa sổ Terminal xuất hiện, bạn nhập vào lệnh sau:

defaults write com.apple.screencapture type JPG, sau đó lưu lại thay đổi

Với dòng lệnh này bạn có thể chỉ định định dạng tập tin muốn lưu lại khác nhau như GIF, PDF … như câu lệnh trên tôi chọn định dạng JPG để lưu lại.

- Cuối cùng, bạn khởi động lại hệ thống để thay đổi có hiệu lực.

Theo: TrickywaysBình luận

  • TTCN (0)