Điện toán đám mây và các dịch vụ trên đó sẽ là xu hướng chính của CNTT

Theo các chuyên gia phân tích tại Forrester giới CNTT cần phải để mắt tới 15 xu hướng công nghệ trong vòng 3 năm tới.

Trong bản phân tích Forrester đã xem xét các công nghệ trong 4 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các công nghệ mới nổi như các ứng dụng doanh nghiệp trên di động, điện toán đám mây, telepresence, collaboration và các nền tảng cho cộng đồng. Trong số các công nghệ này, SaaS (Software as a Service - Ứng dụng phần mềm như là một loại dịch vụ) và nền tảng đám mây cũng như các nền tảng hỗ trợ hợp tác sẽ tác động nhiều nhất đến các hoạt động của các doanh nghiệp. Riêng điện toán đám mây và SaaS cũng sẽ là những công nghệ có tác động mạnh nhất đến CNTT trong những năm tới.

Nhóm thứ hai gồm các công nghệ phục vụ cho doanh nghiệp như thế hệ tiếp theo của BI (Business Intelligent - giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh), quản trị dữ liệu tập trung, information-as-a-service (thông tin như một loại dịch vụ) và công nghệ phân tích văn bản, phân tích xã hội (text and social analytics). Theo các nhà phân tích trong nhóm 2 này thì thế hệ tiếp theo của BI sẽ tác động nhiều nhất đến các hoạt động kinh doanh, bởi các doanh nghiệp sẽ tăng cường sử dụng phân tích để có những giải pháp phù hợp tức thì với những thay đổi của thị trường.

Forrester cho biết trong ba năm tới, thông tin theo thời gian thực về khách hàng cũng như về thị trường sẽ trở nên vô cùng quan trọng tới hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Hai nhóm còn lại là nhóm các ứng dụng nhỏ phù hợp với từng mục đích và công nghệ quản lý thông minh. Những cải tiến trong SOA (Service Oriented Architecture - Kiến trúc định hướng dịch vụ) cùng với tính năng web 2.0 được tích hợp trong BPM (Business Process Management – Quản lý quy trình) và việc phát triển mạnh của công nghệ ảo hóa sẽ là những hỗ trợ mạnh cho 2 nhóm này.

Nghiên cứu phân tích của Forrester được dựa trên một cuộc khảo sát trực tuyến của các chuyên gia CNTT từ nhiều công ty lớn, nhỏ khác nhau.

Dưới đây là danh sách 15 xu hướng mà Forrester đưa ra:

 1. Thế hệ tiếp theo của BI: truy cập được theo thời gian thực, phổ biến rộng rãi và theo kiểu self-service.
 2. BPM và SOA sẽ trở thành xu hướng chính.
 3. SaaS và nền tảng trên “mây” sẽ trở thành những chuẩn mới.
 4. Trong quản lý hệ thống, xu hướng ảo hóa sẽ tiếp tục là xu hướng chính.
 5. Các nền tảng cộng tác sẽ tập trung vào việc lấy người dùng làm trung tâm.
 6. Mô hình “hướng sự kiện” là một xu hướng đáng quan tâm.
 7. Nền tảng cộng đồng cho khách hàng được tích hợp với các ứng dụng của doanh nghiệp.
 8. Ứng dụng cho doanh nghiệp trên di động sẽ xuất hiện nhiều hơn.
 9. Xu hướng phân tích văn bản và phân tích xã hội.
 10. IaaS (Infrastructure as a service – Hạ tầng như là một dịch vụ) sẽ phát triển mạnh hơn.
 11. Công nghệ thông tin sẽ hướng tới các công cụ lập kế hoạch và phân tích để quản lý tương lai.
 12. BPM sẽ tích hợp Web-2.0.
 13. Máy trạm ảo sẽ trở nên phổ biến.
 14. Quản lý dữ liệu tập trung sẽ phát triển mạnh.
 15. Telepresence sẽ được sử dụng rộng rãi.

Theo PC WorldBình luận

 • TTCN (0)