W3C đã cập nhật chuẩn MathML của họ để biểu diễn những kí hiệu toán học cơ bản trên các trang web tốt hơn, hiển thị được trong nhiều ngôn ngữ hơn.

World Wide Consortium (W3C) hi vọng phiên bản MathML mới sẽ được tung ra trong nhóm các chuẩn khác của đặc tả HTML5 như CSS (Cascading Style Sheets) và SVG (Scalable Vector Graphics). Những chuẩn này đang được kết hợp trong nhiều trình duyệt với HTML5.

Chuẩn mới thể hiện những biểu tượng cơ bản như phép nhân, chia, trừ và các biểu tượng toán học đặc thù khác.

MathML mới sẽ cho phép những người thiết kế trang web giáo dục có thể thêm các biểu tượng này vào website thay vì phải thông qua quá trình cồng kềnh của việc nhúng hình ảnh biểu tượng, công thức vào trang. Các biểu tượng cũng sẽ giúp công nghệ trợ giúp như trình đọc màn hình diễn giải các tài liệu toán học.

Chuẩn mới cũng mở rộng số lượng ngôn ngữ nó có thể hỗ trợ. Đáng chú ý, nó có thể hỗ trợ các văn bản tiếng Arập và các ngôn ngữ khác biểu diễn câu từ phải sang trái.

Hiện Firefox đang hỗ trợ MathML 2 chứ không phải MathML 3. Opera hỗ trợ CSS profile của MathML3. Người sử dụng Internet Explorer có thể triển khai plug-in MathPlayer để biểu diễn MathML chính xác. Những người mà trình duyệt không có hỗ trợ MathML cũng có thể sử dụng phần mềm JavaScript MathJax để biểu diễn các biểu tượng.

Theo PC World VN.
Bình luận

  • TTCN (0)