Dữ liệu thu được trong 2 tuần từ 18/10/2010 đến 01/11/2010

Eclair và Froyo là tên mã của 2 phiên bản 2.1 và 2.2 của hệ điều hành Android. Theo dữ liệu mới nhất lấy từ thị trường Android của Google, trong suốt 2 tuần từ 18/10/2010 đến 01/11/2010, 77% điện thoại Android chạy phiên bản Eclair và Froyo.

Trong số 77% này, 40,8% điện thoại đang chạy Android 2.1 và 36,2% đang chạy phiên bản mới hơn Android 2.2. 15% điện thoại Android vẫn đang chạy phiên bản 1.6, trong khi chỉ có 7,9% đang chạy phiên bản 1.5.

Google cũng đưa ra biểu đồ thứ 2 cho biết số lượng máy điện thoại dùng phiên bản Android 2.1 đã tăng trưởng ít nhất 25% kể từ tháng 5 năm 2010. Số lượng điện thoại dùng phiên bản Android 2.2 đã bắt đầu có những bước nhảy vọt kể từ giữa tháng 8 và tháng 9.

Ảnh
Biểu đồ số liệu từ tháng 5

Số lượng máy dùng 2 phiên bản Android 1.6 và 1.5 ngày càng giảm khi các máy đã được cập nhật lên các phiên bản mới hơn.

Theo MobileburnBình luận

  • TTCN (0)