Watermark là một dấu hiệu được gắn chìm vào tài liệu để tạo nên nét đặc trưng, bảo vệ bản quyền tác giả hoặc nhằm mục đích nào đó của người tạo tài liệu. Thông thường watermark có màu xám hoặc trung tính để không làm ảnh hưởng nhiều đến nội dung.

Có nhiều phần mềm giúp bạn thêm watermark vào hình ảnh, tài liệu pdf....Với tài liệu Word, bạn có thể thêm chúng ngay trong Microsoft Word một cách dễ dàng.

Các bước để chèn watermark vào tài liệu Word:

1. Từ menu Format, chọn Background

2. Nhấp vào Printed Watermark .

Để chèn một hình ảnh làm watermark, bạn chọn Picture Watermark, sau đó nhấp vào Select Picture và duyệt đến hình ảnh cần chèn, chọn Insert.

Nếu muốn tạo watermark dạng kí tự, chọn Text Watermark, sau đó gỏ kí tự muốn chèn.

3. Thiết lập thêm tùy chọn mà bạn muốn.

4. Chọn OK để hoàn tất.

Hướng dẫn trên thực hiện với Microsoft Word 2003, nếu đang sử dụng Microsoft Word 2010, bạn có thể thực hiện như sau:

1. Chọn tab Page Layout.

2. Nhấp vào Watermark trong nhóm Page Background.

3. Chọn một watermark từ thư viện hoặc Custom Watermark.

4. Nếu bạn chọn Custom Watermark. Sẽ có các tuỳ chọn sử dụng hình ảnh hoặc kí tự làm watermark tương tự như trên.

Theo techrepublic
Bình luận

  • TTCN (0)