Viviane Reding - ủy viên hội đồng viễn thông Châu Âu
Trong tuần này, hội đồng Châu Âu (European Commission - EC) đã chính thức thông qua một bộ luật đã được trông đợi từ lâu về sự cải cách nhằm tạo ra một thị trường viễn thông Châu Âu thống nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ cũng như khách hàng.

Điều gây tranh cãi nhiều nhất của quá trình cải cách là việc tạo ra một ủy ban điều tiết thị trường Châu Âu mới để bảo đảm rằng các điều luật được áp dụng một cách kiên định hơn, độc lập hơn và không có sự bảo hộ của chính phủ trong toàn thể 27 nước thuộc khối EU.

Ủy ban được thiết lập này sẽ có tên "Ủy ban thị trường viễn thông Châu Âu" (European Telecom Market Authority - ETMA), ủy ban này sẽ có nhiều chi nhánh ở các nước hơn nhóm điều tiết thị trường hiện nay (European Regulators Group - ERG). Họ sẽ có nhiều thẩm quyền hơn để có thể làm thay đổi các quyết định đưa ra bởi các uỷ ban điều tiết thị trường của các quốc gia về viễn thông, và có thể tách các nhà cung cấp dịch vụ ra khỏi các hệ thống cơ sở hạ tầng để tạo một sự cạnh tranh bình đẳng hơn.

Trong một điều khoản, hội đồng Châu Âu đã nhấn mạnh rằng, khả năng can thiệp của ETMA sẽ không tạo ra một mô hình chung rập khuôn cho tất cả. Mà nhằm tạo một môi trường cạnh tranh thống nhất, trong đó, với các nhà cung cấp dịch vụ có thị trường trên nhiều nước, những vấn đề về cạnh tranh tương tự nhau cần phải được giải quyết một cách tương tự nhau trên toàn Châu Âu, điều mà hiện nay vẫn còn chưa có được.
EC cũng tìm cách bãi bỏ quy định đối với một số những thị trường mà sự cạnh tranh cân bằng đã được thiết lập, từ đó, tập trung hơn vào các thị trường khác - trong đó, đặc biệt là thị trường mạng access băng thông rộng - nơi mà sự cạnh tranh cần có một nhà phán quyết công minh.

"Chúng ta cần tập trung điều tiết trên những thị trường như vậy, nơi mà những vấn đề cạnh tranh đang ngày càng dai dẳng. Ví dụ như quyền cung cấp dịch vụ mạng access băng thông rộng, ở đó hầu hết các nhà điều tiết thị trường viễn thông các quốc gia đều nhận định về sự nghiêm trọng và thậm chí nảy sinh vấn đề trong cạnh tranh." bà Viviane Reding ủy viên hội đồng viễn thông Châu Âu nhận xét.

Những đề nghị về các điều luật này sẽ được đưa ra đàm phán bởi Nghị viện Châu Âu (European Parliament) và hội đồng bộ trưởng Châu Âu (European Council of Minister - nơi mà mỗi bộ trưởng của 27 thành viên EU họp và thảo luận về vấn đề chung (các bộ trưởng bộ nông nghiệp nếu là vấn đề về nông nghiệp), tránh nhầm lẫn với hội nghị thượng đỉnh Châu Âu - European Council). Nếu các dự luật này được thông qua, những văn bản sơ bộ sẽ được đưa vào luật của các thành viên, dự định sẽ được áp dụng vào năm 2010.

Tâm điểm của cuộc thảo luận là việc tăng cường điều tiết thị trường chung sẽ hỗ trợ hay làm giảm đi sự đầu tư vào các mạng viễn thông mới. Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Châu Âu (European Telecom Network Operators Association - ETNO), đại diện cho các operator lớn như Deutsche Telecom, cho rằng sự can thiệp quá sâu sẽ làm giảm đi sự ra đời của các mạng viễn thông mới và làm tổn hại đến sự cạnh tranh.

Ngược lại, không ngạc nhiên gì, Hiệp hội cạnh tranh viễn thông Châu Âu (European Competitive Telecommunications Association - ECTA), đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ mới như Virgin Media, Tele2 và Fastweb, hoan nghênh sự ra đời của dự luật này, bởi nó giúp cho các NRA xóa bỏ độc quyền.

Nhóm ERG - nhóm sẽ bị thay thế khi dự luật được thông qua - tin rằng sự cải cách sẽ làm bộ máy hành chính trở nên công kềnh không cần thiết, ông Roberto Viola, chủ tịch ERG nói "Không cần phải đợi đến năm 2010. ERG đã sẵn sàng từ hôm nay để thực hiện những gì đề ra bởi Hội đồng Châu Âu".

Quang Trung (theo Fiber.org)Bình luận

  • TTCN (0)