Hôm nay tổ chức định chuẩn Web quốc tế W3C đã giới thiệu logo mới cho HTML5, phiên bản kế tiếp của chuẩn đang được sử dụng trên mọi trang Web.

Logo mới này với số 5 ở giữa trên một cái khiên, làm chúng ta liên tưởng đến chữ S của siêu nhân.

W3C cho biết đây họ chưa quyết định có giữ logo này làm logo chính thức hay không. Tuy nhiên, nếu cộng đồng ủng hộ biểu tượng mới này, W3C sẽ thông qua nó vào cuối tháng 3 năm nay.

Chuẩn Web hiện tại có phiên bản mới nhất là 4.01, được công bố cách đây 12 năm. Phiên bản tiếp theo sẽ là HTML5, với bản nháp đầu tiên được công bố vào năm 2007. Giới công nghiệp dự đoán chuẩn HTML5 sẽ hoàn tất trong năm 2012, nhưng cần thêm nhiều năm nữa để chín mùi.

Dù vậy, HTML5 và CSS3 đã được nhiều trình duyệt Web tiên tiến hỗ trợ một phần.
Bình luận

  • TTCN (0)