Trang kết quả tìm kiếm mới sẽ có thay đổi về màu sắc, sắc xanh sẽ dịu hơn, trang web sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn và các kết quả sẽ thoáng hơn.

Có vẻ như Google đang giảm bớt các chi tiết đã thêm vào trong nhiều năm để trở lại giao diện nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, có thể nó sẽ có ảnh hưởng đến sự hữu dụng của trang tìm kiếm, vì vậy Google vẫn còn đang thử nghiệm giao diện này để phát hiện các lỗi.

Gần một năm trước, Google đã thay đổi giao diện trang chủ và bộ máy tìm kiếm. Đó là thay đổi lớn nhất từ trước đến nay của Google, với việc thêm vào một số tính năng mới, như thanh công cụ bên trái. Nó giúp người sử dụng dễ dàng chọn lọc và sắp xếp các kết quả tìm kiếm hơn, bởi nó thêm vào các chủ đề và tùy chọn tìm kiếm. Các kết quả tìm kiếm cũng trở nên phức tạp hơn vì Google đã thêm vào nhiều dữ liệu cho bộ máy tìm kiếm, và hầu hết các dữ liệu tìm kiếm đều có ít nhất là một bảng thông tin liên quan.

Với quá nhiều tính năng thêm vào, Google đã quyết định phải thiết kế lại giao diện trang kết quả tìm kiếm. Google đang mở rộng phạm vi thử nghiệm, tuy nhiên cũng có thể cuối cùng sẽ chẳng có thiết kế thử nghiệm nào được sử dụng. Nhưng điều này chứng tỏ rằng Google chắc chắn sẽ thay đổi giao diện, và thay đổi này có thể sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Theo SoftpediaBình luận

  • TTCN (0)