Khi Google bắt đầu hỗ trợ "đa đăng nhập", nhiều người phàn nàn rằng tính năng này bị giới hạn với 3 tài khoản Google. Nay bạn đã có thể đăng nhập đồng thời vào 10 tài khoản Google khác nhau để sử dụng các dịch vụ như Gmail, Google Calendar và Google Reader.

Để thiết lập tính năng này trên giao diện tiếng Việt của Gmail, bạn vào phần Cài đặt Thư, sau đó chọn tab Tài khoản và Nhập, chọn Các cài đặt khác cho Tài khoản Google và vào mục Chỉnh sửa trong phần Đăng nhập nhiều tài khoản.

Khi tính năng này được bật, bạn có thể truy nhập vào đồng thời 10 tài khoản Google khác nhau, nếu bạn truy nhập quá 10 tài khoản đó, Google sẽ thông báo yêu cầu bạn truy xuất khỏi tất cả các tài khoản hiện thời để có thể đăng nhập vào tài khoản tiếp theo mà bạn muốn.

Số lượng người sử dụng có nhiều tài khoản Google chiếm tỉ lệ khá nhỏ, nhưng tính năng này sẽ thực sự hữu ích nếu hỗ trợ nhiều dịch vụ của Google. Một số người dùng google có các tài khoản khác nhau cho AdSense, AdWords, Blogger, App Engine...

Theo Google System BlogBình luận

  • TTCN (1)
xviiorg  5

Tưởng tính năng này vốn có lâu trong labs chứ nhỉ