Viettel Telecom sẽ trực tiếp điều hành các thị trường nước ngoài của Viettel. Ảnh: LM.

Viettel Telecom vừa công bố mô hình tổ chức bộ máy điều hành kinh doanh toàn cầu trực thuộc công ty này và thành lập 2 trung tâm nghiệp vụ toàn cầu, trực tiếp tham gia hỗ trợ quy hoạch, tối ưu và khai thác mạng lưới tại tất cả các thị trường nước ngoài của Viettel.

Trong mô hình mới, Viettel Telecom sẽ trực tiếp điều hành các thị trường nước ngoài của Viettel trong 3 nhiệm vụ chính: xây dựng chiến lược kinh doanh, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày và tổ chức bộ máy nhân sự cho thị trường nước ngoài (trừ Ban Giám đốc và nhân sự kĩ thuật lớp công ty). Công tác điều hành với mỗi thị trường sẽ tương tự như việc điều hành giữa Viettel Telecom và các chi nhánh tỉnh tại Việt Nam. Trong đó, 90% nhiệm vụ do bộ máy tại thị trường nước ngoài chủ động thực hiện. Viettel Telecom sẽ mở rộng các công cụ hỗ trợ, tham gia công tác phân tích số liệu, đối soát và đảm bảo doanh thu, hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng.

Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) sẽ tập trung vào nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, triển khai hạ tầng, thực hiện khai trương, sau đó bàn giao cho Viettel Telecom và Viettel Network điều hành. Viettel Global cũng chịu trách nhiệm đảm bảo khung nhân sự bộ máy Ban Giám đốc của nước ngoài, đảm bảo các điều kiện pháp lí, tài chính đầu tư cho các thị trường, đồng thời giám sát và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Tháng 10/2011, Viettel Network cũng thành lập 2 trung tâm: Trung tâm Quy hoạch – Thiết kế - Tối ưu toàn cầu và Trung tâm Điều hành khai thác toàn cầu. Hai trung tâm này là đầu mối giao diện trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến vận hành khai thác tại các thị trường. Viettel Network cũng trực tiếp cử người đi kiểm tra tài nguyên, năng lực mạng lưới, thiết lập báo cáo tối ưu hàng ngày, xây dựng đường dây hotline hỗ trợ kĩ thuật 24/24.

Như vậy, 3 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ tham gia điều hành trực tiếp các thị trường nước ngoài trong lĩnh vực mạnh nhất, nhiều kinh nghiệm nhất của mình. Viettel hiện chính thức hoạt động kinh doanh tại 3 thị trường nước ngoài là Campuchia, Lào, Haiti và đang gấp rút triển khai 2 dự án tại Mozambique và Peru.

Theo ICTnews
Bình luận

  • TTCN (0)