Công ty phần mềm Basis International đã đệ đơn kiện chống lại Research In Motion, buộc tội nhà sản xuất điện thoại BlackBerry đã vi phạm bản quyền nhãn hiệu thuộc sở hữu của công ty.

Vụ tranh chấp xoay quanh thuật ngữ “BBX” mà RIM đã sử dụng như một thương hiệu hệ điều hành di động mới nhất của RIM. Cơ sở khẳng định của Basis International đó là trước đó công ty đã sử dụng thuật ngữ tương tự cho phần mềm chạy trên các nền tảng máy tính để bàn như Windows và Mac OS, cùng các sản phẩm đã được sử dụng bởi các nhà phát triển ứng dụng cho iOS và Android.

“Quá trình xây dựng thương hiệu BBX đã trải qua một phần tư thế kỷ trước khi trở thành một thuật ngữ “hệ điều hành độc lập”, CEO Nico Spence của Basis International lập luận.

Ban đầu Basis đã cảnh báo RIM vào tháng Mười, yêu cầu thuật ngữ này phải phân tách khỏi hệ điều hành BlackBerry. Sau đó RIM vẫn tiếp tục sử dụng thuật ngữ này với đề xuất rằng đã sử dụng nó trong một loại sản phẩm hoàn toàn riêng biệt.

Hiện vẫn chưa rõ ràng rằng sẽ có một cuộc thỏa thuận hay một cuộc kiện tụng trước pháp luật được đưa ra, các thông tin về cuộc tranh chấp này sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Theo ElectronistaBình luận

  • TTCN (0)