Ngày 17/4, Công ty Viễn thông Quốc tế, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã kí hợp đồng bảo hiểm vệ tinh VINASAT-1 trên quỹ đạo giai đoạn 2012-2013 với tổng giá trị lên tới 2.541 tỉ đồng.

Đây là năm tứ 4 liên tiếp PTI và Bảo hiểm Bảo Việt được Tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-1 trên quỹ đạo.

Theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm vừa kí kết, liên danh PTI và Bảo hiểm Bảo Việt đồng bảo hiểm theo tỉ lệ tương ứng là 70% và 30% tổng giá trị hợp đồng.

Với gói bảo hiểm này, vệ tinh VINASAT-1 sẽ tiếp tục được đảm bảo giá trị về những tổn thất hoặc hư hại xảy ra trong quá trình vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo trong vòng 1 năm, từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2012.

VINASAT-1, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, đã được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008. Tính đến nay, khoảng 97% dung lượng của vệ tinh VINASAT-1 đã được cho thuê và sử dụng.

Mới đây, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã được Tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT-2 với tổng giá trị bảo hiểm gần 5.000 tỉ đồng. Vệ tinh VINASAT-2 dự kiến được phóng lên vệ tinh vào giữa tháng 5/2012 nhằm bổ sung thêm dung lượng khai thác cùng với vệ tinh VINASAT-1, đồng thời góp phần tăng cường độ an toàn và ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho các khách hàng.

Theo ICTNewsBình luận

  • TTCN (1)
countdownoflove  19

Phí bảo hiểm 20 triệu$ /1 năm